Liên hệ và Hỗ trợ

MYCEL addin - tích hợp cả thế giới trong bảng tính

"Chúng tôi hiểu rằng mọi lời góp ý đều tuyệt vời và đáng trân trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất để bạn nắm được tình hình."

Góp ý và Đề xuất thêm tính năng mới

Là cách đơn giản nhất để bạn gửi các đề xuất cho chúng tôi. Đây là một biểu mẫu trên Microsoft Forms để bạn có thể tùy ý viết những lời khen ngợi, phàn nàn, hay yêu cầu chúng tôi thực hiện thêm các hàm tính toán để giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn.
Chúng tôi hiểu rằng mọi lời góp ý đều tuyệt vời và đáng trân trọng. Chúng tôi sẽ cố gắng phàn hồi sớm nhất để bạn nắm được tình hình.

Thông báo các lỗi kỹ thuật

Hệ thống này liên kết với GitHub để ghi nhận các sự cố kỹ thuật, thường dành cho các chuyên gia IT. Đây là nơi các lập trình viên của chúng tôi có thể trả lời các vấn đề kỹ thuật của bạn ngay tức khắc và nhanh chóng tìm cách khắc phục.
Các bạn cũng có thể tham khảo cách khắc phục vấn đề từ những tình huống tương tự.

Điều khoản

Terms of Service

Engagements

Private policies and security

Tài liệu hướng dẫn

User guide, function information and examples

Hướng dẫn sử dụng

Tài liệu chi tiết hướng dẫn sử dụng các hàm tính toán, các tham số và ví dụ minh họa.

Xem thông tin Bảo vệ quyền riêng tư

© Techlink 2021

www.techlinkvn.com

support@techlinkvn.com

Site was designed with Mobirise