Điều khoản và Chính sách

MYCEL addin - tích hợp cả thế giới trong bảng tính

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Các Điều khoản dịch vụ đề cập đến việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ, trang web, phần mềm của TECHLINK. Bạn chấp nhận các Điều khoản này bằng cách tạo tài khoản TECHLINK thông qua việc sử dụng Dịch vụ hoặc bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi được thông báo về thay đổi đối với các Điều khoản này.

Điều 1: Nguyên tắc đăng kí tài khoản Techlink
Ứng dụng Mycel không đòi hỏi phải sử dụng tài khoản. Trong tương lai, việc áp dụng có thể sẽ được áp dụng bổ sung.


Điều 2: Quyền sử dụng phần mềm
1. Khách hàng có quyền sử dụng dịch vụ phần mềm, trang web mà khách hàng đã mua hoặc được TECCHLINK cung cấp miễn phí. Trong suốt quá trình sử dụng khách hàng phải tuân thủ theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của TECHLINK công bố trong phần mềm, trang web.
2. Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ phần mềm để thực hiện các hành vi cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài, truyền tải dữ liệu và các hành vi khác với mục đích sau:
* Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
* Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
* Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
* Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
* Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).
* Vi phạm quy định của pháp luật.
3. Khi thực hiện ngừng cung cấp dịch vụ/đình chỉ tài khoản sử dụng phần mềm, TECHLINK sẽ thông báo qua email trong trường hợp:
* Khách hàng yêu cầu đình chỉ tài khoản sử dụng phần mềm, dịch vụ.
* Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng phần mềm được nêu trong thỏa thuận này.
* Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu TECHLINK ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.


Điều 3:
Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
* Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của TECHLINK.
* Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của TECHLINK.
* Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của TECHLINK làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
* Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.


Điều 4:
TECHLINK có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:
* TECHLINK cho rằng dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới TECHLINK và những người khác.


Điều 5: Phạm vi giới hạn trách nhiêm của TECHLINK trong sử dụng phần mềm
TECHLINK có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. TECHLINK không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống MISA thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.

TECHLINK có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý hoặc từ chối sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của TECHLINK (các chức năng của phiên bản Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho TECHLINK. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. TECHLINK không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng của phiên bản Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng của phiên bản Beta.


Điều 6: Điều khoản sửa đổi và bổ sung thỏa thuận
Tại bất kỳ thời điểm nào, TECHLINK có quyền chỉnh sửa, thay đổi, hoặc cập nhật các điều khoản dịch vụ của thỏa thuận này mà không thông báo trước. Tất cả sự thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại website này.
Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi được hiểu là khách hàng đã chấp nhận điều khoản dịch vụ và các sửa đổi của nó.

Điều 7: Thông tin thông báo
Trong quá trình sử dụng phần mềm, khách hàng đồng ý nhận các thông tin/thông báo do TECHLINK gửi với nội dung và phương thức như sau:
* Nội dung các thông báo bao gồm và không giới hạn các loại thông tin như sau:
1. Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm.
2. Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm.
3. Thông tin về các sản phẩm có liên quan.
4. Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà TECHLINK cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.
Phương thức gửi thông báo bao gồm và không giới hạn các hình thức sau:
1. Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm.
2. Thông báo qua email.
3. Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động.
4. Thông báo qua văn bản.
5. Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp.
6. Các hình thức thông báo khác.

BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN MYCEL

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là quyền lợi hợp pháp cơ bản mà TECHLINK luôn không ngừng cải thiện để ngày càng phục vụ cho khách hàng được tốt hơn. Chúng tôi hiểu rằng tính năng của chương trình thuộc về chúng tôi, nhưng dữ liệu và mọi nội dung đều thuộc về người sử dụng.

Microsoft Office là bộ công cụ văn phòng, chứa các dữ liệu thiết yếu nhất của mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp. Vì vậy, Mycel là một công cụ mở rộng trong Excel nhằm tăng cường xử lý dữ liệu doanh nghiệp sẽ luôn cam kết và bảo đảm rằng quyền lợi của mọi người dùng mọi khách hàng đều phải được bảo đảm và tuân thủ.

Chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi muốn xác định với người dùng về chính sách quyền riêng tư, cam kết thành những điều khoản sử dụng. Do đó khi bắt đầu sử dụng Mycel, người dùng nên đọc kỹ các điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Theo đó, Mycel sẽ xử lý các dữ liệu người dùng như sau:
* Không lưu trữ mọi số liệu mà người dùng đưa vào các tính năng của Mycel,
* Không lưu trữ mọi số liệu mà người dùng sử dụng trong các công cụ Microsoft Office mà không liên quan tới các tính năng của Mycel
* Không thu thập thông tin về vị trí của người dùng. 

NGUYÊN TẮC BẢO VỆ

Bảo mật

Chúng tôi bảo vệ bạn trên mạng bằng giải pháp bảo mật hàng đầu trong ngành

- Các giao thức truyền số liệu được bảo mật SSL và chứng chỉ số
- Các hàm mở rộng xử lý số liệu trên máy tính người dùng, hạn chế tối đa việc truyền về máy chủ.

Riêng tư

Chúng tôi thiết lập những nguyên tắc về quyền riêng tư thích hợp cho tất cả mọi người.

- Không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kì ai
- Không có bất cứ quảng cáo nào trong quá trình sử dụng.
- Thông báo rõ ràng các dữ liệu cần được xử lý bên ngoài máy tính của bạn.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật thường xuyên bởi TECHLINK. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các chính sách trong thỏa thuận ban đầu.

Thời điểm áp dụng chính sách này: Chính sách bảo mật này được áp dụng ngay khi công bố và được cập nhật sửa đổi

Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ do TECHLINK cung cấp. Chính sách bảo mật này không áp dụng cho những dịch vụ có các chính sách bảo mật riêng không đưa vào Chính sách bảo mật này.

Website was created with Mobirise site template