Install and Remove           

                30 seconds for all

Cài đặt cho Excel phiên bản Desktop

Mycel đã được phê duyệt và công bố trên Microsoft Office Store. Từ trong phiên bản desktop của Excel, bạn có thể truy cập vào Office Store và cài đặt thêm Mycel.

Cài đặt của bạn sẽ gắn liên với tài khoản đăng nhập và tự động sẽ hiện thị trên cả phiên bản Web của Excel ở bất cứ máy tính nào.

Cài đặt cho Excel phiên bản Web

Mycel được tích hợp vào Excel để hoàn tương thích với cả phiên bản Web và phiên bản Desktop, được lưu trữ tại kho ứng dụng chung là Microsoft Office Store. Vì vậy, dù bạn cài đặt từ phiên bản Web thì khi mở Excel bản Desktop, bạn sẽ vẫn nhìn thấy Mycel và sử dụng được mọi tính năng.

Cài đặt trực tiếp  

Trong trường hợp không cài đặt được từ Microsoft Office Store vì các qui định chung của quản trị viên, hoặc bạn muốn dùng thử các tính năng mới, hãy sử dụng Excel phiên bản Web để cài đặt trực tiếp Mycel. 

Phương pháp này vẫn tuân thủ các qui tắc về bảo mật và chất lượng dịch vụ.

Cài đặt từ Office Add-ins Store bên trong Excel

Đơn giản, an toàn, và nhanh chóng

Áp dụng cho cả phiên bản Desktop App và Web App

 1. In case you are using Excel for Desktop, click Start and  run Microsoft Excel.
                                                              
  In case you are using Excel for Web, open the URL https://excel.office.com
                                                   

 2. Make sure that your accounts shown at the top right corner of the title bar to be allow installing extension add-in.
                  (Ok)    /    (Not Ok)
  Just in case you haven't got an account yet, please register a free account at the URL https://outlook.live.com/owa/, e.g. mycel@outlook.com.vn, and sign in to Excel.

 3. From Ribbon bar, in the Insert tab, in the Add-ins group , click Get Add-ins.
                                              

 4. Office Add-ins dialog shows.
  Click STORE item, behind the dialog's title
                                                                       
 5. At the Search box, type mycel. Press Enter or click.                                              
                                          
  Notice: if you see the message Office Store not available, it means that your account belongs to a organization and the administrator has disabled access to the Office Store. Please contact your administrator to request access. After that, you click ADMIN MANAGED tab and see this add-in there.       
                                            
 6.  Office Add-ins dialog shows detail information  about Mycel. Click Add.                                        
                                   
 7. Click Continue.
                                                        

  Please wait in a few seconds, you could see Mycel symbol at the Ribbon bar / Home tab / Mycel group.
  The installation is completed successfully.

Cài đặt trực tiếp

Áp dụng cho các phiên bản đặc biệt. Không cần quản trị viên tổ chức cấp phép


Chỉ áp dụng cho phiên bản Web App của Excel

 1. Trên trình duyệt, mở Excel phiên bản Web, mở ứng dụng Excel ở URL https://www.office.com/launch/excel


 2. Kiểm tra ở góc trên phải ở thanh Title để chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập. Như vậy bạn mới sử dụng được đầy đủ tính năng của Microsoft Excel.
                                        (OK)    /    (Not OK)
  Trường hợp bạn chưa có tài khoản, có thể tạo tài khoản hòm thư miễn phí ở URL https://outlook.live.com/owa/ , rồi sử dụng tài khoản này để đăng nhập vào Excel.

 3. Trên thanh Ribbon, chọn tab Insert. Trong group Add-ins, bấm Get Add-ins.
                                                     

 4. Cửa sổ Office Add-ins, kho các tiện ích mở rộng, xuất hiện.
  Bấm MY ADD-INS. Bấm Upload My Add-in.
                                  

 5. Bấm vào đây để tải về file manifest.release.xml.

 6. Ở cửa số Upload Add-in, bấm Browse... và upload file xml trên.
                                                         

  Xong. Tiện ích Mycel  sẽ xuất hiện trên thanh Ribon.

                                                 

Gỡ bỏ tiện ích

rất mong được phục vụ bạn vào một dịp khác

 1. Trường hợp bạn đang sử dụng Excel phiên bản Desktop, bấm nút Start, và chạy phần mềm Microsoft Excel.
                                                             
  Trường hợp bạn đang sử dụng Excel phiên bản Web, mở ứng dụng ở URL https://www.office.com/launch/excel.
                                                
 2. Kiểm tra ở góc trên phải ở thanh Title để chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập đúng tài khoản muốn gỡ
                                                     

 3. Trên thanh Ribbon, chọn tab Insert. Trong group Add-ins, bấm Get Add-ins.
                                

 4. Cửa sổ Office Add-ins, kho các tiện ích mở rộng, xuất hiện.
  Bấm MY ADD-INS
                                 

 5. Tìm tới add-in có tên Mycel, bấm vào biểu tượng *** ở góc trên phải. Chọn Remove.

 6. Ở cửa sổ Confirm, bấm Remove.
                                                 

  Quá trình gỡ bỏ đã xong.

                                         

© Techlink 2021

www.techlinkvn.com

support@techlinkvn.com

This web page was made with Mobirise