Viết số bằng chữ

Lấy tỷ giá thời gian thực

Bạn có thể biết ngay tỷ giá ngoại tệ ở một thời điểm bất kì mà không mất công phải truy cập vào các trang

Tạo mã code QR 

Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: tạo mã QRCode từ hàm excel. Điều này giúp bạn có lợi thế đặc biệt:
  "khi thay đổi dữ liệu trong cell, mã QR tự động thay đổi"

Bạn cũng có thể đổi màu, màu nền, căn lề, và di chuyển mã QR tới bất cứ nơi nào trong Sheet

Ghép chuỗi có điều kiện

Ghép nối các đoạn văn bản có điều kiện, là sự kết hợp của hàm CONCAT, TEXTJOIN, và COUNTIF

© Techlink 2021

www.techlinkvn.com

support@techlinkvn.com

Built with Mobirise website templates