Viết số bằng chữ

Lấy tỷ giá thời gian thực

Bạn có thể biết ngay tỷ giá ngoại tệ ở một thời điểm bất kì mà không mất công phải truy cập vào các trang

Tạo mã code QR 

Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: tạo mã QRCode từ hàm excel. Điều này giúp bạn có lợi thế đặc biệt:
  "khi thay đổi dữ liệu trong cell, mã QR tự động thay đổi"

Bạn cũng có thể đổi màu, màu nền, căn lề, và di chuyển mã QR tới bất cứ nơi nào trong Sheet

Concatenate cells with criteria

Concatenates a list or range of text strings using a delimiter and a criteria, like combining CONCAT, TEXTJOIN, and COUNTIF.

© Techlink 2021

www.techlinkvn.com

support@techlinkvn.com

Designed with Mobirise - Read more